26 bài tập Excel có lời giải: Xây dựng khả năng làm việc hiệu quả

Mục đích của việc thực hiện 26 bài tập Excel có lời giải dưới đây không chỉ là để rèn luyện kỹ năng cơ bản mà còn để phát triển khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề trong môi trường công việc. Những bài tập này cung cấp cơ hội cho người học áp dụng những kiến thức đã học vào các tình huống thực tế và xây dựng khả năng làm việc hiệu quả với dữ liệu.

Tóm tắt nhanh về nội dung của 26 bài tập bao gồm các chủ đề như xử lý dữ liệu, công thức và hàm Excel, định dạng điều kiện, và thiết kế bảng điều khiển. Mỗi bài tập được thiết kế để đề cao sự linh hoạt và sáng tạo, giúp người học xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thành công trong sử dụng Excel.

Microsoft Excel là một ứng dụng bảng tính mạnh mẽ giúp người dùng tổ chức, xử lý và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả. Giao diện của Excel bao gồm các ô được sắp xế thành các hàng và cột, tạo thành một lưới để nhập và hiển thị dữ liệu. Trong khi bắt đầu sử dụng Excel, người dùng nên hiểu cơ bản về các công cụ như ô nhập liệu, công thức, và các chức năng cơ bản như tổ chức dữ liệu theo dạng bảng. Các tính năng quan trọng như tự động tính toán, định dạng ô, và sắp xếp dữ liệu giúp tối ưu hóa quá trình làm việc và làm cho Excel trở thành một công cụ không thể thiếu trong môi trường văn phòng và công việc hàng ngày.

26 bài tập Excel có lời giải: Xây dựng khả năng làm việc hiệu quả 1

Bài Tập và Lời Giải Chi Tiết

Bài 1: Tạo Bảng Đơn Giản

Đề bài: Tạo một bảng đơn giản có 3 cột (Tên, Tuổi, Địa chỉ) và 5 dòng với thông tin tùy chọn.

Các bước thực hiện:

 1. Mở Excel và tạo một bảng mới.
 2. Đặt tên các cột theo yêu cầu.
 3. Nhập thông tin cho mỗi dòng trong bảng.

26 bài tập Excel có lời giải: Xây dựng khả năng làm việc hiệu quả 2

Kết quả và giải thích: Bảng sẽ hiển thị thông tin về tên, tuổi và địa chỉ của năm người khác nhau.

Bài 2: Tính Tổng và Trung Bình

Đề bài: Thêm một cột mới tính tổng tuổi và trung bình tuổi của những người trong bảng.

Các bước thực hiện:

 1. Thêm một cột mới và đặt tên là “Tổng Tuổi”.
 2. Sử dụng hàm SUM để tính tổng tuổi.
 3. Thêm một cột mới và đặt tên là “Trung Bình Tuổi”.
 4. Sử dụng hàm AVERAGE để tính trung bình tuổi.

26 bài tập Excel có lời giải: Xây dựng khả năng làm việc hiệu quả 3

Kết quả và giải thích: Bảng sẽ có thêm hai cột mới hiển thị tổng tuổi và trung bình tuổi của nhóm.

Bài 3: Định Dạng Ô

Đề bài: Định dạng ô chứa tuổi để hiển thị màu nền và chữ màu trắng nếu tuổi lớn hơn 25.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn cột tuổi.
 2. Sử dụng điều kiện định dạng để thiết lập màu nền và màu chữ khi tuổi lớn hơn 25.

26 bài tập Excel có lời giải: Xây dựng khả năng làm việc hiệu quả 4

Kết quả và giải thích: Ô chứa tuổi của những người có tuổi lớn hơn 25 sẽ được định dạng với màu nền và màu chữ khác nhau.

Bài 4: Sắp Xếp Dữ Liệu

Đề bài: Sắp xếp bảng theo tuổi từ cao đến thấp.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn cột tuổi.
 2. Sử dụng tính năng sắp xếp để sắp xếp từ lớn đến nhỏ.

26 bài tập Excel có lời giải: Xây dựng khả năng làm việc hiệu quả 5

Kết quả và giải thích: Bảng sẽ được sắp xếp lại sao cho những người có tuổi cao nhất xuất hiện đầu tiên.

Bài 5: Tính Phần Trăm

Đề bài: Thêm một cột mới tính phần trăm tuổi so với tổng tuổi.

Các bước thực hiện:

 1. Thêm một cột mới và đặt tên là “Phần Trăm Tuổi”.
 2. Sử dụng công thức để tính phần trăm tuổi của mỗi người.

26 bài tập Excel có lời giải: Xây dựng khả năng làm việc hiệu quả 6

Kết quả và giải thích: Bảng sẽ có thêm một cột hiển thị phần trăm tuổi so với tổng tuổi của nhóm.

Bài 6: Tính Tổng Điều Kiện

Đề bài: Tính tổng số người có độ tuổi trên 30.

Các bước thực hiện:

 1. Thêm một ô mới và đặt tên là “Số Người Trên 30”.
 2. Sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lượng người có độ tuổi trên 30.

26 bài tập Excel có lời giải: Xây dựng khả năng làm việc hiệu quả 7

Kết quả và giải thích: Excel sẽ hiển thị tổng số người có độ tuổi trên 30.

Bài 7: Tìm Giá Trị Lớn Nhất và Nhỏ Nhất

Đề bài: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong cột tuổi.

Các bước thực hiện:

 1. Thêm ô mới và đặt tên là “Tuổi Cao Nhất”.
 2. Sử dụng hàm MAX để tìm giá trị lớn nhất.
 3. Thêm ô mới và đặt tên là “Tuổi Thấp Nhất”.
 4. Sử dụng hàm MIN để tìm giá trị nhỏ nhất.

26 bài tập Excel có lời giải: Xây dựng khả năng làm việc hiệu quả 8

Kết quả và giải thích: Excel sẽ hiển thị giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong cột tuổi.

Bài 8: Tính Tổng Theo Điều Kiện

Đề bài: Tính tổng tuổi của những người có địa chỉ là “Hà Nội”.

Các bước thực hiện:

 1. Thêm ô mới và đặt tên là “Tổng Tuổi Hà Nội”.
 2. Sử dụng hàm SUMIFS để tính tổng tuổi của những người có địa chỉ là “Hà Nội”.

26 bài tập Excel có lời giải: Xây dựng khả năng làm việc hiệu quả 7

Kết quả và giải thích: Excel sẽ hiển thị tổng tuổi của những người có địa chỉ là “Hà Nội”.

Bài 9: Tạo Biểu Đồ Cột

Đề bài: Tạo biểu đồ cột hiển thị tổng tuổi của từng người.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn dữ liệu cần hiển thị.
 2. Chọn biểu đồ cột từ tab Insert.

26 bài tập Excel có lời giải: Xây dựng khả năng làm việc hiệu quả 10

Kết quả và giải thích: Excel sẽ tạo ra một biểu đồ cột thể hiện tổng tuổi của từng người trong bảng.

Bài 10: Tính Hệ Số Tương Quan

Đề bài: Tính hệ số tương quan giữa tuổi và địa chỉ.

Các bước thực hiện:

 1. Sử dụng hàm CORREL để tính hệ số tương quan giữa cột tuổi và địa chỉ.

Kết quả và giải thích: Excel sẽ hiển thị hệ số tương quan giữa tuổi và địa chỉ, giúp phân tích mối quan hệ giữa hai yếu tố này.

26 bài tập Excel có lời giải: Xây dựng khả năng làm việc hiệu quả 11

26 bài tập Excel có lời giải trên cung cấp một cơ hội tốt để làm quen với nhiều chức năng và công cụ cơ bản trong Excel, từ việc nhập liệu đến tính toán và biểu đồ hóa dữ liệu. Qua việc thực hành, người học có thể nắm bắt được những kỹ năng quan trọng để sử dụng Excel một cách linh hoạt và hiệu quả trong công việc hàng ngày.

Ứng Dụng Thực Tế

Các kỹ năng từ các bài tập Excel có thể áp dụng một cách linh hoạt trong nhiều lĩnh vực công việc và học tập. Chẳng hạn, khả năng tạo và quản lý bảng tính giúp nhân viên văn phòng tổ chức thông tin một cách hiệu quả, tăng cường khả năng làm việc với dữ liệu. Trong lĩnh vực kế toán, việc sử dụng các hàm tính toán và tổ chức bảng tính là quan trọng để thực hiện các phân tích tài chính. Trong quản lý dự án, Excel có thể được sử dụng để theo dõi tiến độ, phân công công việc và xây dựng bảng điều khiển chất lượng.

Bài tập về định dạng điều kiện và sắp xếp dữ liệu cũng có thể áp dụng trong việc lọc và phân loại thông tin, làm cho quy trình quản lý và đưa ra quyết định trở nên mạnh mẽ và hiệu quả. Những kỹ năng này không chỉ giúp cải thiện năng suất cá nhân mà còn làm tăng khả năng giải quyết vấn đề và hiểu rõ hơn về dữ liệu trong môi trường làm việc thực tế.

26 bài tập Excel có lời giải: Xây dựng khả năng làm việc hiệu quả 12

Việc học và thực hành 26 bài tập Excel có lời giải không chỉ mang lại những kỹ năng cơ bản mà còn mở ra nhiều cơ hội trong công việc và học tập. Từ việc tổ chức dữ liệu đến phân tích số liệu, Excel là một công cụ mạnh mẽ. Khuyến khích độc giả không chỉ tiếp tục học và thực hành, mà còn khám phá các chức năng và ứng dụng mới để nâng cao sự hiệu quả và sáng tạo trong môi trường làm việc của mình.

Word -