Khám phá chi tiết cách cộng ngày trong Excel

Bài viết này có mục đích hướng dẫn bạn cách cộng ngày trong Excel một cách chi tiết và dễ hiểu. Chúng tôi sẽ phác thảo một số tình huống thực tế khi bạn cần thực hiện các phép tính liên quan đến ngày tháng, chẳng hạn như tính số ngày làm việc, tính tuổi từ ngày sinh, hoặc xác định thời gian giữa hai sự kiện.

Với sự hiểu biết về cách sử dụng các công cụ và công thức trong Excel, bạn sẽ có khả năng quản lý ngày tháng một cách thông minh và tiết kiệm thời gian trong công việc hàng ngày của mình.

Khái niệm cơ bản về Excel và Ngày tháng

Excel là một trong những ứng dụng phổ biến nhất để quản lý và xử lý dữ liệu số. Trong Excel, bạn có khả năng thực hiện nhiều loại tính toán, bao gồm cả việc xử lý ngày tháng một cách hiệu quả. Điều này rất hữu ích khi bạn cần theo dõi thời gian, tính toán thời hạn hoặc thực hiện các phép tính liên quan đến thời gian.

Định dạng ngày trong Excel

Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số nguyên và hiển thị chúng dưới dạng ngày tháng định dạng (ví dụ: 01/01/2023). Mỗi ngày trong Excel tương ứng với một số nguyên liên quan đến ngày bắt đầu tính toán, thường là ngày 1/1/1900.

Để nhập ngày tháng vào Excel, bạn chỉ cần gõ ngày theo định dạng bạn mong muốn (ví dụ: 01/01/2023) và Excel sẽ tự động hiểu và hiển thị nó đúng cách. Nếu bạn nhập 01/01/23, Excel sẽ tự hiểu là năm 2023.

Khám phá chi tiết cách cộng ngày trong Excel 1

Ví dụ minh họa

Chẳng hạn, để nhập ngày 15 tháng 5 năm 2023, bạn chỉ cần gõ “15/05/2023” hoặc “15-05-23” (Excel sẽ hiểu là năm 2023). Bạn cũng có thể sử dụng công cụ lịch trong Excel để chọn ngày tháng một cách dễ dàng. Excel sẽ tự động định dạng và lưu trữ dữ liệu này để bạn có thể sử dụng trong các phép tính liên quan đến ngày tháng.

Các Phương Pháp cộng ngày trong Excel

Phương Pháp 1: Cộng Số Ngày Trực Tiếp

Phương pháp đầu tiên và đơn giản nhất để cộng ngày trong Excel là cộng trực tiếp số ngày mong muốn vào một ngày cơ bản.

Hướng dẫn chi tiết:

 1. Chọn một ô trống trong Excel để hiển thị kết quả cộng ngày.
 2. Nhập ngày ban đầu mà bạn muốn cộng (ví dụ, A1 chứa ngày 01/01/2023).
 3. Trong ô kết quả, nhập công thức “=A1+7” nếu bạn muốn cộng thêm 7 ngày vào ngày ban đầu. Thay số 7 bằng số ngày bạn muốn cộng.

Khám phá chi tiết cách cộng ngày trong Excel 2

Phương Pháp 2: Sử Dụng Hàm DATE

Hàm DATE trong Excel cho phép bạn tạo ra một ngày mới dựa trên các thành phần như năm, tháng và ngày.

Giới thiệu hàm DATE:

Hàm DATE có cú pháp: =DATE(năm, tháng, ngày).

Hướng dẫn cách sử dụng:

 1. Chọn một ô trống để hiển thị kết quả.
 2. Nhập công thức “=DATE(2023, 1, 15)” nếu bạn muốn tạo một ngày mới là ngày 15/01/2023. Thay đổi các giá trị trong hàm DATE để tạo ngày theo ý muốn.

Khám phá chi tiết cách cộng ngày trong Excel 3

Ví dụ minh họa:

Nếu bạn nhập “=DATE(2023, 1, 15),” Excel sẽ hiển thị kết quả là ngày 15/01/2023.

Phương Pháp 3: Kết Hợp Hàm Khác

Excel cung cấp một loạt các hàm khác nhau để xử lý ngày tháng, và một trong số đó là hàm WORKDAY, được sử dụng để tính ngày làm việc kế tiếp hoặc trước một ngày cố định, bỏ qua ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ khác.

Giới thiệu các hàm khác như WORKDAY:

Hàm WORKDAY có cú pháp: =WORKDAY(ngày_bắt_đầu, số_ngày, [ngày_nghỉ]).

Hướng dẫn và ví dụ:

 1. Chọn một ô trống để hiển thị kết quả.
 2. Nhập công thức “=WORKDAY(A1, 7)” nếu bạn muốn tính ngày làm việc kế tiếp sau 7 ngày từ ngày ban đầu (A1). Bạn cũng có thể chọn thêm ngày nghỉ nếu cần.

Khám phá chi tiết cách cộng ngày trong Excel 4

Ví dụ minh họa:

Nếu bạn nhập “=WORKDAY(A1, 7),” Excel sẽ tính toán ngày làm việc kế tiếp sau 7 ngày từ ngày ban đầu (A1) và hiển thị kết quả.

Các lỗi phổ biến khi cộng ngày trong Excel

 1. Lỗi hiển thị ngày không đúng định dạng: Excel có thể hiển thị ngày không đúng định dạng bạn mong muốn, ví dụ: 01/13/2023 thay vì 01/01/2023.
 2. Kết quả hiển thị số thay vì ngày tháng: Khi bạn cộng ngày mà Excel không nhận diện đúng, nó có thể hiển thị một số nguyên thay vì ngày tháng, ví dụ: 44212 thay vì 01/01/2023.

Khám phá chi tiết cách cộng ngày trong Excel 5

Cách khắc phục các lỗi này:

 1. Định dạng ngày tháng: Đảm bảo rằng Excel đã định dạng ô kết quả là đúng định dạng ngày tháng. Sử dụng các tùy chọn định dạng ô để chỉ định định dạng bạn muốn, ví dụ: “dd/mm/yyyy” hoặc “mm/dd/yyyy.”
 2. Kiểm tra định dạng dữ liệu ngày tháng: Trong trường hợp Excel hiển thị số thay vì ngày tháng, hãy kiểm tra xem dữ liệu ngày tháng có đúng định dạng hay không. Sử dụng các hàm như DATEVALUE để chuyển đổi số thành ngày tháng.
 3. Kiểm tra kết quả công thức: Kiểm tra kết quả của công thức cộng ngày để đảm bảo rằng bạn đã nhập các giá trị đúng và sử dụng các dấu ngoặc đúng cách trong công thức.
 4. Kiểm tra ngày ban đầu: Đảm bảo rằng ngày ban đầu mà bạn cộng vào là một giá trị hợp lệ và đúng định dạng ngày tháng.

Mẹo và Thủ Thuật về Ngày tháng trong Excel

Mẹo vặt:

 1. Tự động điền ngày tháng: Khi bạn nhập “1/1” hoặc “1/1/23,” Excel có thể tự động điền ngày tháng năm hiện tại.
 2. Sử dụng hàm EDATE: Hàm EDATE cho phép bạn tính toán ngày sau hoặc trước một số tháng. Ví dụ, “=EDATE(A1, 3)” sẽ cho bạn ngày sau 3 tháng từ ngày trong ô A1.
 3. Tạo danh sách ngày trong Excel: Dùng chuỗi ngày bắt đầu và hàm ROW để tạo danh sách ngày liên tiếp một cách tự động.

Khám phá chi tiết cách cộng ngày trong Excel 6

Thủ thuật nâng cao:

 1. Sử dụng hàm NETWORKDAYS: Hàm này tính số ngày làm việc giữa hai ngày, bỏ qua các ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ. Rất hữu ích cho tính toán thời gian làm việc trong dự án.
 2. Tạo biểu đồ thời gian: Sử dụng tích hợp của Excel với biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu ngày tháng, thích hợp cho lịch làm việc, quy trình thời gian, hoặc theo dõi sự kiện.
 3. Sử dụng các hàm ngày tháng kết hợp: Kết hợp các hàm như IF, TODAY, và DATE để tạo các công thức phức tạp liên quan đến ngày tháng, chẳng hạn như tính tuổi từ ngày sinh và tự động cập nhật ngày.

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu tầm quan trọng của việc quản lý ngày tháng trong Excel và cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách cộng ngày. Chúng tôi đã trình bày ba phương pháp cơ bản để thực hiện tính toán liên quan đến ngày tháng và giải quyết các lỗi phổ biến.

Nhớ rằng kiến thức về xử lý ngày tháng trong Excel có thể cực kỳ hữu ích trong nhiều tình huống thực tế. Chúng tôi khuyến khích bạn áp dụng cách cộng ngày trong Excel vào công việc hàng ngày của mình. Sử dụng các mẹo và thủ thuật đã được chia sẻ để làm việc một cách hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian trong việc quản lý thời gian và dự án.

Excel -