Công ty đại chúng là gì? Những điều bạn cần biết về công ty đại chúng

Công ty đại chúng là những doanh nghiệp đang hoạt động mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng không nhỏ trên thị trường tài chính. Thậm chí, bạn rất có thể đã biết đến những công ty đại chúng và thường xuyên tiếp xúc với hình thức doanh nghiệp này này. Cùng ThuthuatOffice tìm hiểu công ty đại chúng là gì và tên một số doanh nghiệp nổi trội dưới đây.

Công ty đại chúng là gì?

Nội Dung Bài Viết

Công ty đại chúng là gì?

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu Công ty đại chúng là gì? Công ty đại chúng là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán. Tùy từng nước có thể có định nghĩa cụ thể hơn về công ty đại chúng.

Dựa vào yếu tố nào để khẳng định một công ty là công ty đại chúng?

Theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 định nghĩa về công ty đại chúng như sau:

Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

 1. Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 2. Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;
 3. Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Từ đó có thể đưa ra nhận định, nếu công ty cổ phần đáp ứng được một trong ba điều kiện trên thì được coi là công ty đại chúng.

Những đặc điểm của một công ty đại chúng là gì?

Công ty đại chúng có sự gia của nguồn vốn từ bên ngoài với nhiều nhà đầu tư

Điều kiện để trở thành công ty đại chúng là gì?

Trước khi trả lời câu hỏi “Điều kiện để trở thành công ty đại chúng là gì?”, chúng ta cần xác định rằng công ty đó đã là một công ty cổ phần hoàn chỉnh trên phương diện pháp lý và hoạt động kinh doanh.

Điều kiện cụ thể:

 1. Về vốn điều lệ: Công ty đại chúng phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ VNĐ trở lên.
 2. Về năng lực sản xuất kinh doanh: Năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty đại chúng là có lãi 1 năm trước khi chào bán.
 3. Về tính đại chúng: Công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức tài chính.
 4. Về thời gian nắm giữ cổ phiếu của các thành viên trong ban lãnh đạo công ty: Công ty đại chúng không quy định tỷ lệ và thời gian nắm giữ bắt buộc của các thành viên lãnh đạo.

Các công ty đại chúng ở Việt Nam

Sau khi tìm hiểu một vài đặc điểm và khái niệm Công ty đại chúng là gì chúng ta cùng tìm hiểu một số công ty đại chúng ở Việt Nam:

Công ty đại chúng ở Việt Nam: Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động.

Công ty đại chúng ở Việt Nam: Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động.

Công ty đại chúng ở Việt Nam: Công ty cổ phần Sữa Việt Nam.

Công ty đại chúng ở Việt Nam: Công ty cổ phần Sữa Việt Nam.

Công ty đại chúng ở Việt Nam: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Công ty đại chúng ở Việt Nam: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

và nhiều công ty đại chúng khác ở Việt Nam có sức ảnh hưởng không nhỏ trong nền kinh tế, đặc biệt là trên sàn chứng khoán.

Sự khác biệt giữa công ty đại chúng và công ty cổ phần

STT Nội dung so sánh Công ty cổ phần Công ty đại chúng
1 Thủ tục thành lập Thủ tục đơn giản hơn công ty đại chúng, vì cơ bản công ty đại chúng được hình thành từ công ty cổ phần. Được hình thành từ công ty cổ phần, sau đó thay đổi thành công ty đại chúng khi đáp ứng đủ điều kiện pháp luật.
2 Cơ quan quản lý doanh nghiệp Được quản lý bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Kế hoạch – Đầu tư.
3 Số lượng cổ đông Yêu cầu tối thiểu 3 cổ đông, không giới hạn số lượng tối đa. Yêu cầu từ 100 cổ đông trở lên, không giới hạn số lượng tối đa.
4 Nghĩa vụ công bố thông tin doanh nghiệp Không có nghĩa vụ báo cáo thông tin cho đại chúng nhưng cần báo cáo cho cơ quan quản lý Nhà nước như Sở kế hoạch – Đầu tư, cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, tổ chức thống kê,… Công ty có nghĩa vụ báo cáo công khai hoạt động của công ty cho công nên chịu sự giám sát của xã hội. Đồng thời doanh nghiệp cũng phải báo cáo cho cơ quan quản lý Nhà nước.
5 Công tác quản trị Không yêu cầu quản trị công ty như là yếu tố khác biệt với vấn đề quản lý công ty (management). Đặt ra yêu cầu quản trị công ty như là yếu tố khác biệt với vấn đề quản lý công ty (management), do cổ đông không muốn hoặc không thể trực tiếp tham gia vào việc quản lý, điều hành kinh doanh.

Điều kiện để công ty đại chúng được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán là gì?

Công ty đại chúng được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

Công ty đại chúng được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

Để được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, công ty đại chúng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. Về vốn điều lệ: Phải có vốn điều lệ từ 80 tỷ VNĐ trở lên.
 2. Về năng lực sản xuất kinh doanh: Công ty đại chúng niêm yết phải là có lãi 2 năm trước khi niêm yết.
 3. Về tính đại chúng: Công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức tài chính trong khi Công ty đại chúng niêm yết yêu cầu thêm điều kiện là 100 cổ đông nắm giữ ít nhất 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 4. Về thời gian nắm giữ cổ phiếu của các thành viên trong ban lãnh đạo công ty: Công ty đại chúng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán yêu cầu ban lãnh đạo phải nắm giữ 100% trong 6 tháng đầu tiên và 50% trong 6 tháng tiếp theo kể từ ngày niêm yết.

Ngay khi đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng thì công ty đó sẽ phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010, hồ sơ của công ty đại chúng bao gồm:

Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm:

Như vậy chúng ta đã hiểu được công ty đại chúng là gì và điều kiện để một công ty cổ phần trở thành công ty đại chúng. Bên cạnh những thông tin cơ bản này còn nhiều khía cạnh khác liên quan đến Công ty đại chúng mà chúng ta cần khám phá.

Mong rằng những thông tin mà ThuthuatOffice giới thiệu về công ty đại chúng là gì sẽ giúp ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc, hãy để lại bình luận bên dưới. Đồng thời Like và Share bài viết tiếp động lực cho những bài viết bổ ích sau được tiếp cận với nhiều đọc giả nhé.

Là gì -